Một số kỹ thuật trong Unit Test

Chào các bạn, hôm nay mình đổi chủ đề sang testing một chút xíu 😀

Với một phần mềm ra đời thì công đoạn testing là rất quan trọng. Nhưng với ai chưa có kinh nghiệm thì chúng ta thường bỏ qua công đoạn testing hoặc testing khá sơ sài không theo chuẩn chung dẫn tới hiện tượng chắp vá

Hôm nay mình xin giới thiệu qua về một số kĩ thuật testing trên môi trường ASP.NET MVC.

Do đây là bài viết theo suy nghĩ chủ quan của mình về Unit Test cho nên có thể chưa hợp lý một vài chỗ nên có gì mọi người cứ feedback để hoàn thiện hơn nhé

LETS GO

1. AAA Testing pattern

AAA

Đây là cấu trúc test sử dụng “AAA” testing pattern – (Arrange, Act, Assert)

–          Arrange: – Setup đối tượng cần test

–          Act: Thực thi và capture lại kết quả

–          Assert: Verify kết quả

2. Kết hợp Dependency Injection pattern và kỹ thuật Fake để Testing

Dependency Injection là một kỹ thuật để giảm thiểu sự phụ thuộc của các đối tượng trong một project của mình:
Continue reading

Binding Pushpin Map Control in Nokia Maps

Binding Pushpin Map Control in Nokia Maps

Chào các bạn.

Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn Binding Pushpin Map Control vào Nokia Maps (dùng tương tự như BingMaps hay Google Maps).

Chuẩn bị:

1. Cách sử dụng Nokia Map  (hoặc Bing Maps, or Google Maps)

2. Căn bản về MVVM

Đặt vấn đề:

Mình muốn xây dựng 1 bản đồ có đính những hình ảnh, địa điểm trong cơ sở dữ liệu của mình. Ví dụ danh sách các địa điểm ATM hoặc danh sách các hình ảnh…

Ví dụ :

Blog   53d87061-c797-430a-a53c-2e19e875e774

Mình có gặp 1 số bạn và các bạn tự tạo 1 item bằng code trong C# rùi gắn vào Maps, nếu dùng cách đó sẽ khá mệt, khó bảo trì và không tận dụng được thế mạnh của XAML. Vì thế hôm nay mình chia sẽ kinh nghiệm làm về vấn đề này.

LET’S GO!!!

Continue reading

Using IValueConverter To Binding Data in Windows Phone

Using IValueConverter To Binding Data in Windows Phone

Chào các bạn.

Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn sử dụng IValueConverter để convert data dùng để Binding dữ liệu. trong Windows Phone (có thể dùng ở SilverLight, WPF)

Đặt vấn đề:

Mình có 1 Establishtment  có các value: Type(string), Name(string), NumberOfReview(int)… (Type có thể là : Restaurant, Coffee..)

1, Mình muốn hiển thị hình ảnh tương ứng với Type đó: Nếu là Coffee sẽ hiển thị icon Coffee tương ứng…

2, Mình muốn hiển thị number of review. Nếu 1 thì hiển thị  “1 review”. Nếu nhiều hơn 1 thì hiển thì “ num + reviews”. Còn nếu không có review nào thì hiển thị “no review”.

Hình minh họa:


Continue reading

Show Popup Progress Bar With UserControl in Windows Phone

Show Popup Progress Bar  With  UserControl  in Windows Phone 

Chào  các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách tạo 1 popup loading bằng usercontrol trong windows phone.

Khi database của các bạn khá lớn, cần có thời gian để load. Khi đó bạn nên show popup này lên cho đến khi load xong dữ liệu

Hoặc khi bạn đang chờ dữ liệu từ 1 website, bạn cũng nên bật 1 popup loading lên cho người sử dụng biết.

Đó là mục tiêu của bài chia sẻ hôm nay.

Nào bắt đầu LET’S GO!!!
Continue reading

Using Google Weather API and httpCall request – Windows phone 7

Using Google Weather API and httpCall request –  Windows phone 7

Chào các bạn

Hôm nay mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm về một ứng dụng mình đã làm. Đó là ứng dụng dự báo thời tiết.

Ứng dụng có sử dụng HttpCall tới google Weather  http://www.google.com/ig/api?weather=ha noi&hl=en

Theo cấu trúc sau: http://www.google.com/ig/api?weather= [tên thành phố] + &hl=[ngôn ngữ]

Sau đó nhận được dữ liệu phản hồi là 1 đoạn mã XML.

Và cuối cùng sẽ tách đoạn XML đó để lấy thông tin đưa vào ứng dụng của mình.

Những điều cần lưu ý:

Khi gọi HTTPCall sẽ có 2 Theard trong ứng dụng

1. UI Theard :  Thực hiện những câu lệnh liện quan đến UI

2. Non – UI Theard : Theard khi chờ dữ liệu phản hồi từ server.
Continue reading

Using Background Task to Update live Tile – Windows phone 7.

Using Background Task to Update live Tile – Windows phone 7.

Chào các bạn.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng background task trong WF7 để update live tile.

Background tasks— thực hiện ngầm 1 công việc nào đó khi bạn đã thoát ứng dụng.

Nó là một cách để update live tile cho windows phone 7.

Có 2 loại Background tasks.

1 . PeriodicTask

2. ResourceIntensiveTask.

Ở đây mình chỉ dùng PeriodicTask.

Scheduled interval: 30 phút

Scheduled duration: 25 giây

Battery Saver có thể làm background task ko chạy

Per-device periodic agent limit: Chỉ chạy khi  maximize the battery life.
Số ứng dụng tối đa 6.

Giới thiệu đủ rồi, nào LET’S GO!!!
Continue reading